กลยุทธ์การขาย/เลิกลงทุน : Glide Path Rebalancing

สรุปเนื้อหา

 • ความเสียหายและความเสี่ยงจากการไม่เตรียมการเลิกลงทุนให้เหมาะสม
 • แนวทางการลดความเสี่ยงของพอร์ต (Glide Path)
  • ตัวอย่าง แบบเส้นตรง
  • ตัวอย่าง แบบขั้นบันได
  • ตัวอย่าง แบบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
  • ตัวอย่าง แบบพอร์ตเพื่อการศึกษาบุตร
 • ประยุกต์ใช้เป็นเกณฑ์การตัดสินใจในทางปฏิบัติ
 • กรณีศึกษาการปรับพอร์ตช่วงใกล้เลิกลงทุน

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

 • 21 ตุลาคม 2557

1 COMMENT

 1. ตามอ่านและดูคลิปแต่ละคลิปอยากบอกว่ามีประโยชน์มากเข้าใจโครงสร้าง เหมาะสำหรับnewbies อย่างผมมากขอบคุณมากครับ

Comments are closed.