ชำแหละ…ค่าใช้จ่ายทุกอย่างของกองทุนรวม

สรุปเนื้อหา

  • ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม
  • ตัวอย่าง : การอ่าน Fact Sheet ส่วนของค่าใช้จ่าย
  • ผลกระทบของค่าใช้จ่ายต่อผลตอบแทนในการลงทุน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนใดที่ต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ
  • จริงหรือที่ค่าใช้จ่ายต่างกันเล็กน้อย… ทำให้เงินหายได้เป็นแสนเป็นล้านบาทในการลงทุนระยะยาว ?

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 4 สิงหาคม 2557

1 COMMENT

Leave a Reply to Liu Xing Xing Cancel reply

Please enter your comment!
Please enter your name here