Sunday, December 5, 2021

Featured : Investment

Life Path Portfolio : จัดพอร์ตได้ทั้งการเติบโตและช่วยลดความเสี่ยง

หากได้ติดตาม A-Academy มาสักระยะ ทุกท่านก็จะรู้สึกได้นะครับว่า ผมค่อนข้างเชียร์ให้คนไทยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากขึ้นกว่านี้ สาเหตุหลักก็เพราะ ทางเลือกการลงทุนที่คนส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ เช่นเงินฝากประจำ หรือกระทั่งตราสารหนี้นั้น ระยะยาวให้ผลตอบแทนเพียงแค่ใกล้เคีย...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com