Sunday, August 25, 2019

Tag: question & answer

ถาม-ตอบ : อาชีพนักวางแผนการเงินในมุมมองของผม

Q1: ทำไมจึงต้องมาทำ “ถาม-ตอบ” เรื่องนี้ ? เนื่องจากในเว็บ A-Academy มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนการเงินค่อนข้างมาก ผู้ที่เข้ามาอ่านก็มีทั้งบุคคลทั่วไป คนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้อง และยังมีผู้ที่อยู่ระหว่างการ “เลือกงาน” ว่าจะทำอาชีพนี้ดีหรือไม่ ผมจ...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com