Sunday, November 29, 2020

Tag: property fund

รวมคำถามเกี่ยวกับ Impact Growth REIT

สนใจ Impact Growth REIT ค่ะ ช่วยวิเคราะห์ ให้หน่อยได้มั้ยคะ คือเห็นว่าจะมาแทนที่กองอสังหาริมทรัพย์ เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ ซื้อขายได้เฉพาะเวลาที่แจ้งไว้เหรอค่ะ 8- 12 ก.ย. หรือคล้าย IPO ของหุ้นที่เปิดขายครั้งแรก ถ้าซื้อไม่ทัน รอราคาลงแล้วค่...
video

กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ (AI)

กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Fund) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ (International REITs & Global Real Estate Fund) กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมต่างประเทศ (Global Sector Fund) กองทุนรวมผสมต่างประเทศ (Global Balanced Fund) เอ...
video

Fund of Property Funds

โครงสร้างทั่วไปของ Fund of Property Funds ข้อดีและข้อเสียของกองทุนประเภทนี้ ตัวอย่าง Fund of Property Funds ข้อจำกัดด้านสภาพคล่องในการขายคืนกองทุน สาธิตวิธีการคัดกรอง Fund of Property Funds เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน ...
video

วิธีเลือกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ปัจจัยใดบ้างที่นำมาพิจารณา ช่องทางศึกษาข้อมูลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ สาธิตการคัดกรอง และวิเคราะห์ Property Fund แบบ Freehold (ถือครองกรรมสิทธิ์) กรณีศึกษา : การวิเคราะห์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ M-STOR การสรุปผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี Scori...
video

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND, REITs, IFF)

โครงสร้างทั่วไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นได้อย่างไร เปรียบเทียบกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภท Freehold (ถือครองกรรมสิทธิ์) Leasehold (สิทธิการเช่า) ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนได้ สถิติกองทุนรวมอ...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com