Thursday, September 19, 2019

Tag: life stage planning

Life Path Portfolio : จัดพอร์ตได้ทั้งการเติบโตและช่วยลดความเสี่ยง

หากได้ติดตาม A-Academy มาสักระยะ ทุกท่านก็จะรู้สึกได้นะครับว่า ผมค่อนข้างเชียร์ให้คนไทยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นมากขึ้นกว่านี้ สาเหตุหลักก็เพราะ ทางเลือกการลงทุนที่คนส่วนใหญ่ใช้กันอยู่ เช่นเงินฝากประจำ หรือกระทั่งตราสารหนี้นั้น ระยะยาวให้ผลตอ...
video

วางแผนประกันตามช่วงชีวิต (Life Stage Insurance Planning)

ความต้องการการประกันภัยในแต่ละช่วงชีวิต แผนประกันภัยวัยเด็ก แผนประกันภัยวัยเริ่มต้นทำงาน แผนประกันภัยวัยสร้างครอบครัว แผนประกันภัยวัยเกษียณอายุ เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน 4 มิถุนายน 2557
video

การเลือกแบบประกันชีวิต

วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของประกันชีวิต เปรียบเทียบแบบประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Life) ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment) เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน 4 มิถุนายน 25...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com