สรุปเนื้อหา

  • สร้าง/หาแรงจูงใจ (Motivation)
  • คิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
  • คิดถึงโทษที่จะเกิดขึ้น
  • หาแนวร่วม ทำให้เป็นเรื่องสนุก
  • ให้รางวัลกับตัวเองเป็นประจำ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

23 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here