สรุปเนื้อหา

  • ภาวะหิวโหย/จำศีล (Starvation Mode)
  • โทษของ Starvation Mode
  • วิธีการป้องกันการเข้าสู่ Starvation Mode
  • เทคนิคการกินแบบ Zig Zag
  • เทคนิคการเลือกรับประมาณโปรตีนดี

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

23 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here