สรุปเนื้อหา

  • ระดับแคลอรี่ขั้นต่ำที่อาจทำให้เกิดอันตราย
  • สูตรคำนวณอัตราการลดลงของน้ำหนัก vs เป้าหมายการบริโภคแคลอรี่
  • ตัวอย่างการคำนวณ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

21 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here