สรุปเนื้อหา

  • หลักการใช้ฟังค์ชั่น TMV คำนวณเกี่ยวกับ Bond
  • ตัวอย่างการหาราคา Bond
  • ตัวอย่างการหาอัตราผลตอบแทน (Yield) ของ Bond

ไฟล์/เอกสารประกอบ

ไม่มี

วันที่เผยแพร่

20 มีนาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here