สรุปเนื้อหา

  • ตัวอย่างโจทย์การคำนวณหามูลค่าอนาคต (FV)
  • ตัวอย่างการตีความโจทย์
  • วิธีการคำนวณ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

ไม่มี

วันที่เผยแพร่

20 มีนาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here