เป้าหมาย การตั้งเป้าหมาย และสิ่งที่ควรจะได้หลังการวางแผนการเงิน

สรุปเนื้อหา

  • การตั้งเป้าหมายทางการเงิน
  • คุณลักษณะของเป้าหมายทางการเงินที่ดี
  • สิ่งที่ควรจะได้หลังการวางแผนการเงิน
  • แผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ไฟล์/เอกสารประกอบ

  • ไม่มี

วันที่เผยแพร่

  • 1 เมษายน 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here