วางแผนประกันตามช่วงชีวิต (Life Stage Insurance Planning)

สรุปเนื้อหา

  • ความต้องการการประกันภัยในแต่ละช่วงชีวิต
  • แผนประกันภัยวัยเด็ก
  • แผนประกันภัยวัยเริ่มต้นทำงาน
  • แผนประกันภัยวัยสร้างครอบครัว
  • แผนประกันภัยวัยเกษียณอายุ

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 4 มิถุนายน 2557

1 COMMENT

  1. ดูจนจบตอน…ได้ความรู้เพียบเลยครับ โดยเฉพาะเทคนิคการลดเบี้ยประกันต่าง และที่ชอบที่สุดคือ DIY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here