มีหนี้เท่าไร… ดี ?

สรุปเนื้อหา

  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง vs ปริมาณหนี้ที่เหมาะสม
  • Debt to Asset Ratio
  • Debt Service Ratio
  • Non-Mortgage Debt Service Ratio

ไฟล์/เอกสารประกอบ

วันที่เผยแพร่

  • 14 พฤษภาคม 2557

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here