Saturday, August 15, 2020

Lifestyle

แนวทางการลด/ควบคุมน้ำหนักที่ผมใช้

http://www.youtube.com/watch?v=eEpC_Hqp81s   สรุปเนื้อหา สรุปแนวทางที่ผมใช้ ทักษะสำคัญ : การนับปริมาณแคลอรี่ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ : วินัย ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน วันที่เผยแพร่ 20 เมษายน 2557

ขงจื๊อ… คุณครูผู้เป็นที่รัก (เมษายน 2558)

Book of the Month ขงจื๊อ... คุณครูผู้เป็นที่รัก ผู้เขียน : อู๋กันหลิน ผู้เรียบเรียง : อาศรมสยาม-จีนวิทยา ความในใจของผมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ “วิญญูชนไร้ความกลัดกลุ้มกังวล เพราะยึดมั่นในอุดมการณ์ รู้จักการครองตน และหมั่นสำรวจปรับปรุงตนเสมอ ยา...

เทคนิคการนับปริมาณแคลอรี่ในอาหาร

http://www.youtube.com/watch?v=NJ0iWd7Ukms   สรุปเนื้อหา การอ่านฉลากโภชนาการ (Nutrition Facts) การค้นหาจากแหล่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การประมาณการด้วยตนเอง โดยใช้วิธี Sum-of-The-Parts ปริมาณแคลอรี่ : ข้าว-แป้ง ปริมาณแคลอรี่ : เนื้อสัตว์ ปริมาณ...

การชั่งน้ำหนัก และการประเมินผล

http://www.youtube.com/watch?v=Ez9y7JDzVoM   สรุปเนื้อหา การเลือกตาชั่ง หลักการวัดและประเมินผล เทคนิคการชั่งน้ำหนัก เทคนิคการจดบันทึก ปัจจัยที่ทำให้น้ำหนักคลาดเคลื่อน ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน วันที่เผยแ...

วิธีก้าวจากจุดที่คุณอยู่ ข้ามไปสู่จุดที่คุณต้องการ กฎอมตะ 25 ข้อสู่ความสำเร็จ (กันยายน 2557)

Book of the Month วิธีก้าวจากจุดที่คุณอยู่ ข้ามไปสู่จุดที่คุณต้องการ กฎอมตะ 25 ข้อสู่ความสำเร็จ (แปลจาก The Success Principles) ผู้แต่ง Jack Canfield ผู้แปล พรเลิศ อิฐฐ์ ความในใจของผมเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ผมอ่านหนังสือแนวพัฒนาตัวเองมาหลา...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com