Thursday, September 19, 2019

Eating & Living

ก้าวสุดท้าย (พร้อมสรุปกระบวนการตั้งแต่ก้าวแรก)

http://www.youtube.com/watch?v=mVECf2OKgSg   สรุปเนื้อหา สรุปกระบวนการวางแผน (Planning) สรุปกระบวนการปฏิบัติ (Implementing) สรุปกระบวนการปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ (Adapting to New Life) คำแนะนำส่งท้าย ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกสาร Presentation ป...

ทำอย่างไรเมื่อท้อ เมื่ออยากหยุด

http://www.youtube.com/watch?v=kWLGXjSCZMQ   สรุปเนื้อหา สร้าง/หาแรงจูงใจ (Motivation) คิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับ คิดถึงโทษที่จะเกิดขึ้น หาแนวร่วม ทำให้เป็นเรื่องสนุก ให้รางวัลกับตัวเองเป็นประจำ ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกสาร Presentation ประก...

ระวังอัตราการเผาผลาญลดลงระหว่างคุมน้ำหนัก

http://www.youtube.com/watch?v=Uq_Y6qmzb4g   สรุปเนื้อหา ภาวะหิวโหย/จำศีล (Starvation Mode) โทษของ Starvation Mode วิธีการป้องกันการเข้าสู่ Starvation Mode เทคนิคการกินแบบ Zig Zag เทคนิคการเลือกรับประมาณโปรตีนดี ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกสาร...

การชั่งน้ำหนัก และการประเมินผล

http://www.youtube.com/watch?v=Ez9y7JDzVoM   สรุปเนื้อหา การเลือกตาชั่ง หลักการวัดและประเมินผล เทคนิคการชั่งน้ำหนัก เทคนิคการจดบันทึก ปัจจัยที่ทำให้น้ำหนักคลาดเคลื่อน ไฟล์/เอกสารประกอบ เอกสาร Presentation ประกอบบทเรียน วันที่เผยแ...

App ช่วยบันทึกและติดตามปริมาณแคลอรี่

http://www.youtube.com/watch?v=ns_1D0-9rg0   สรุปเนื้อหา แนะนำ App สำหรับช่วยติดตามแคลอรี่ : MyfitnessPal ประโยชน์และคุณสมบัติของ App ตัวอย่าง : การสร้างเมนูอาหาร ตัวอย่าง : การบันทึกอาหารที่รับประมาณ ตัวอย่าง : การ Track ปริมาณแคลอรี่ว่าทำได้...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com