Monday, April 6, 2020

Q&A : Investment

กองทุนหุ้นออกใหม่ (IPO) เลือกกองอย่างไร ? ควรรอให้พิสูจน์ฝีมือนานเท่าใด ?

คำถาม จากซีรีส์ "การลงทุนผ่านกองทุนรวม" (ผมเข้าใจว่า) คุณเอแนะนำเกณฑ์ในการเลือกกองทุนโดยให้พิจารณาจากผลตอบแทนในระยะยาวเป็นหลัก (โดยเฉพาะกองทุนหุ้น) แต่ทุกวันนี้มีกองทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เปิดเสนอขายออกมามากมาย ทั้งกองทุนรายหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) เช่น Healthcare กอง...

ผลตอบแทนใน Fact Sheet / Ranking กองทุน เป็นค่าต่อปีหรือไม่… แปลงยังไง ?

อยากสอบถามว่า ข้อมูลผลตอบแทนตามที่มีการจัดอันดับ หรือตาม Fact Sheet ที่ว่าเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี อันนี้ไม่ใช่ผลตอบแทนต่อปีใช่มั้ยคะ ? พอมีวิธีทำให้เป็นต่อปีมั้ยคะ ? คำตอบ เป็นผลตอบแทนต่อปีหรือไม่นั้น ต้องพยายามอ่านดูคำอธิ...

หากไม่เสียภาษี ไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF-LTF เหรอค่ะ ? แม้จะหวังผลระยะยาวก็ไม่ควรซื้อเหรอ ?

ที่พูดกันว่าหากไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษี อย่าซื้อกองทุน RMF-LTF เพราะจะไม่คุ้มเหรอคะ แม้จะหวังผลในระยะยาวก็ไม่ควรซื้อเหรอคะ ? คำตอบ ถ้าไม่มีภาระภาษีก็ไม่ควรซื้อครับ... แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้ลงทุนเลย เพราะการเก็บออมและลงทุน ยังไงก็สำคัญ และควรทำให้เร็วที่สุด แต...

ในตลาดหุ้นขาลงควรเพิ่ม/คง/ลด สัดส่วนของหุ้นในพอร์ตแบบ Asset Allocation ลงดีครับ และควรปรับทั้งหมด หรือเฉพาะเงินที่จะลงทุ...

ผมมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการปรับพอร์ตลงทุนครับ ผมอายุ 31 ปี มีรายได้ประจำ ผมตั้งเป้าหมายไว้ที่ มีเงินเก็บ 10,000,000 ภายใน 15 ปี โดยอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคือ 8% ต่อปี พอร์ตที่ตั้งไว้มี กองทุนหุ้น 70% แบ่งเป็น ไทย 70% ต่างประเทศ 30% กองทุนตราสารหนี้ 30% แบ่งเ...

คิดอย่างไรกับแนวคิดการจัดพอร์ตโดยเอา (100 – อายุ) ได้เท่าไรให้ลงหุ้นเท่านั้น ?

พี่เอครับผมขอความเห็นหน่อยครับ ผมมีอายุ 27 ปี อาชีพรับราชการ ผมจัดพอร์ทการลงทุนในกองทุนรวม โดยจะลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น ในสัดส่วนตามอายุของตัวเอง นั้นก็คือ 27% แล้วส่วนที่เหลือจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้น TMB SET50 แล้วพออายุผมมากขึ้นก็จะเพิ่มสัดส่วน...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com