Friday, May 24, 2019

Q&A : Financial Planning

ข้าราชการ อายุ 26 ประมาณเงินบำนาญ และเงินเกษียณอายุได้อย่างไร ?

ตอนนี้ อายุ 26 ปี รับราชการพลเรือน เลือกแผนลงทุน สมดุลตามอายุ หัก 3% ของเงินเดือน กับ กบข. อยากทราบว่าตอนเกษียณจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ครับ และจะได้รับเงินบำนาญประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับ ถึง 50,000 มั้ย อยากทราบข้อมูลเพื่อวางแผนลงทุนเพิ่มสำหรับการเกษียณ ติดตาม ...

เป็นสมาชิก กบข. ต่อไป หรือ Undo กลับไปรับบำนาญสูตรเดิมดี ?

ได้ศึกษาวีดิโอของคุณเอทั้ง 9 ชุด ชุดที่ 10 ยัง เพราะคิดว่าคงไกลเกินไป ชอบมากค่ะ เสียดายที่ได้พบกันช้า...แต่ก็ไม่สาย มีประเด็นที่จะปรึกษา คือ จะเกษียณราชการครู 30 ก.ย. 60 เหลือเวลาอีก 2 ปี 5 เดือน และปัจจุบันเป็นสมาชิก กบข  ซึ่งคุณเอคงทราบดีว่า กบข เปิดโอกาสให้สมาชิ...

เริ่มลงทุน RMF ตอนอายุ 57 ขายได้เมื่อไร และลงทุนได้ถึงอายุเท่าใด ?

สงสัยว่าถ้าคุณพ่ออายุ 57 แล้วจะซื้อ RMF ตามเงื่อนไขการขายที่ว่าถือลงทุนอย่างน้อย 5 ปี และอายุไม่ต่ำกว่า 55 เข้าใจว่าคุณพ่อจะขายกองนี้ไดัเมื่ออายุ 57+5 คือ 62 ปี ถูกมั๊ยคะ ? และ RMF สามารถซื้อได้ถึงอายุเท่าไหร่คะ (มีกำหนดหรือเปล่า) คำตอบ ถูกต้องตามที่เ...

กองทุนบัวแก้ว (BKA) จะโตได้ถึง 7.2 ล้าน หรือไม่ครับ ถ้าลงทุนเดือนละ 1,000 เป็นเวลา 38 ปี

ผมอยากทราบว่ากองทุน "บัวแก้ว" จะให้ผลตอบแทนได้ถึง 7,200,000 บาท ในอนาคตข้างหน้าหรือไม่ครับ ? ผมตั้งใจลงทุนเดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 38 ปี รวมทั้งสิ้น 38 x 12 = 456 งวด หรือคิดเป็นต้นทุนรวม 456,000 บาท คำตอบ ก่อนอื่น ต้องย้ำก่อนว่าคำถามเชิงทำนายอนา...

เก็บเงินแต่งงาน 3 ปี 350,000 บาท จะเก็บและลงทุนอย่างไรดี ?

มีเรื่องจะรบกวนปรึกษา ให้คุณเอช่วยแนะนำให้ด้วยครับคือผมอยากวางแผนเก็บเงินเพื่อแต่งงานครับ คิดงบประมาณทั้งหมดน่าจะประมาณ 350,000 บาท ส่วนเงินต้นตอนนี้เริ่มจาก 0 วางแผนเก็บเงินประมาณ 3 ปี ส่วนเงินเก็บประมาณเดือนละ 5,000-7,000 บาท น่าจะนำไปลงทุนในกองทุนหรือว่าหุ้นใน...
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com