วิดีโอสั้นๆ 4 นาทีเศษ ของ Brian Tracy นักเขียน และ Trainer ระดับโลกนี้
ได้พูดถึงปัจจัยที่สำคัญมากๆ ในการที่จะประสบความสำเร็จทางการเงิน
(รวมถึงประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆ ของชีวิตด้วย)

ผมดูแล้วรู้สึกว่าโดนใจ เลยขอนำมาแชร์และเล่าให้ฟังนะครับ

Brian Tracy อ้างถึงงานวิจัยของ Harvard University
ซึ่งใช้เวลาศึกษาติดตามผู้คนที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้าน การศึกษา ระดับสติปัญญา พื้นฐานครอบครัว ฯลฯ
เป็นเวลาหลายสิบปี เพื่อพยายามจะหาคำตอบว่า

“ปัจจัยใด” ที่สามารถนำมาทำนายความสำเร็จในอนาคตของคนได้ ?

ซึ่งผลวิจัยพบว่า แม้คนที่มีพื้นฐานดีที่สุด ก็มีคนที่ล้มเหลวในชีวิต
ขณะเดียวกัน ในหมู่คนที่มีพื้นฐานหรือ Profile แย่ที่สุด ก็กลับมีคนที่ประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่
ซึงบ่งชี้ว่าพื้นฐานชีวิตในด้านต่างๆ นั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความสำเร็จ

สุดท้ายงานวิจัยนี้ได้ข้อสรุปว่า ปัจจัยที่แยกคนที่สำเร็จออกจากคนที่ไม่ประสบความสำเร็จ
มีปัจจัยหลักเพียงปัจจัยเดียว นั่นคือทัศนคติเรื่อง…

“Time Perspective” หรือ “กรอบเวลาในการที่คนคนนั้นคิดและวางแผนเกี่ยวกับชีวิต”

งานวิจัยนี้ค้นพบว่า คนที่ประสบความสำเร็จ
ล้วนคิดและวางแผนเกี่ยวกับชีวิตเป็นระยะเวลาที่ยาวหลายปีไปในอนาคต
จากนั้นก็ดำเนินชีวิตในปัจจุบันให้สอดคล้องกับแผนนั้น

ขณะที่ คนที่ไม่ประสบความสำเร็จ
มักคิดถึงความสุขเฉพาะหน้า มีการคิดและวางแผนเรื่องต่างๆ
ด้วยกรอบเวลาที่สั้น จับจ่ายเงินไปกับสิ่งต่างๆ ตามอารมณ์
ไม่รู้จักชะลอการรับรู้ความสุขในวันนี้ เพื่อสุขที่มากกว่าในวันหน้า

ในวิดีโอยังพูดถึงปัจจัยปลีกย่อยอีกหลายๆ เรื่อง ซึ่งล้วนมีประโยชน์ อยากให้เปิดดูนะครับ
Brian Tracy พูดได้นุ่มนวล ฟังง่าย ใครฝึกภาษาอยู่ยิ่งน่าลองฟัง

ต่อจากนี้ผมขอเสริมความเห็นของผมนะครับ


ในฐานะของคนที่ให้ความรู้เรื่องการวางแผนการเงิน/การลงทุน
ผมเห็นด้วย 100% ว่า “Long-term Thinking” นั้นสำคัญมาก

หลายๆ Action ทางการเงินนั้น เมื่อเราเริ่มต้นลงมือทำ หรือแม้จะทำไป 2-3 ปีแล้วก็ตาม
มันก็จะยังเห็น “ผลลัพธ์” ได้น้อยมาก… อาจจะน้อยจนทำให้เราท้อแล้วเลิกไปก่อน

ต่อเมื่อเราทำต่อเนื่อง “อย่างไม่หยุดหย่อน” นั่นล่ะ
เราถึงจะเห็นพลังของมัน ซึ่งอาจจะเห็นผลใน 10 ปี 20 ปี หรือนานกว่านั้น

ดังนั้น ถ้าเราไม่ได้คิด ไม่ได้วางแผนเป็นระยะเวลาที่ยาวพอ
เราจะไม่สามารถ “สร้างภาพ” ความสำเร็จนั้นได้ชัดเจน “ในใจ
ผลคือเราจะไม่มีแรงผลักดันที่มากพอจะลงมือทำมันได้ต่อเนื่องนั่นเอง


10 ปีที่แล้วตอนผมเริ่มวางแผนการเงินแบบงูๆ ปลาๆ ผมวางแผนไปจนถึงอายุประมาณ 60

ปัจจุบันนี้ ซึ่งก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง ผมวางแผนไปจนถึงวันที่คิดว่าจะตาย
และกำลังเริ่มคิดถึงช่วงเวลาหลังจากที่ตัวเองตาย…

คุณล่ะครับ วางแผนยาวแค่ไหน ?
และอย่าลืมนะครับว่าไม่ใช่แค่วางแผน… แต่ต้องลงมือทำทุกๆ วัน ให้มันสอดคล้องกับแผนด้วยครับ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here